Политика за поверителност


Тази политика за поверителност определя как Кариерен Компас ЕООД използва и защитава личните данни, които обработва. Кариерен Компас ЕООД се ангажира да гарантира защитата на личните Ви данни. Ако Ви помолим да предоставите определени идентифициращи Ви данни при използването на този уебсайт или чрез друг директен канал за връзка с нас, тогава можете да бъдете сигурни, че те ще бъде използвани само в съответствие с тази политика за поверителност. Кариерен Компас ЕООД може да променя тази политика периодично, като актуализация на тази страница. Проверявайте периодично тази страница, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени. Ще Ви известим изрично, в случай на по-сериозни промени в политиката ни, напр. такива, които биха се отразили на упражняването на правата ви. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.

Настоящата политика е съобразена с действащото на територията на Република България законодателство в сферата на защитата на личните данни, както и с правилата, заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД).


Кои сме ние?


Ние сме Кариерен Компас ЕООД, ЕИК 205170446 , адрес: улица Дебелец, блок 126, вход Г, ет 5, ап 85.

Можете да се свържете с нас на имейл адрес elitsa@career-guide.company


Защо събираме личните Ви данни?

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

 • цели, необходими за използването на нашите услуги;
 • цели, за които сте дали изричното си съгласие;
 • цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Кариерен Компас ЕООД.

Съзнателно не събираме данни, свързани с лица, ненавършили 14-годишна възраст.


Какви лични данни събираме?

Може да съберем следната информация:

 • име
 • информация за връзка, включително имейл адрес и телефон
 • информация за образователно ниво
 • информация във връзка с Вашият статус по отношение на работата Ви
 • финансова информация за фактуриране и транзакции
 • предпочитанията Ви във връзка с получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.
 • ваше СВ 


Какво правим с данните, които събираме?


Ние изискваме тези данни, за да разберем Вашите нужди и да Ви предоставим по-добро обслужване и услуги, и по-специално поради следните причини:

Вътрешен архив

Можем да използваме данните Ви, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Ако станете част от Career Accelerator общността на Кариерен Компас ЕООД, ние периодично ще Ви изпращаме промоционални имейли за възможности за стаж, участие в проекти, както и друга информация, която считаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, като използваме предоставения от Вас имейл адрес и само след изричното Ви съгласие.

Маркетинг

От време на време и с Ваше съгласие може също да използваме Вашите данни, за да се свържем с вас с маркетингови цели – информирайки Ви за новите продукти и услуги, които предлагаме и които смятаме, че ще са Ви интересни. Можем да се свържем с Вас по имейл, телефон или поща.


Сигурност


Ние се ангажираме да гарантираме, че данните Ви са защитени. За да предотвратим неоторизиран достъп или оповестяване, въведохме подходящи физически, електронни и организационни процедури, за да осигурим защитата на Вашите лични данни.

Ние полагаме особена грижа при обработването на данни, отнасящи се до лица, ненавършили 18 г.

Колко време ще съхраняваме данните Ви?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или други отчетни изисквания.

Освен ако изрично не е предвидено друго, ние ще съхраняваме личните Ви данни в срок от 3 (три) години от момента, в който те са били изпратени от Вас.

Връзки към други сайтове


Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други сайтове, които биха могли да представляват интерес за Вас. Ние нямаме контрол над тези сайтове и над политиките и практиките им във връзка с личните Ви данни. Трябва да внимавате и да прочетете политиката за поверителност, приложима към въпросния уебсайт.


Контролирайте личните си данни


Можете да изберете да ограничите събирането или обработката на Вашите лични данни по следните начини:

Когато попълвате формуляр на сайта, потърсете полето, на което можете да кликнете, за да посочите, че желаете данните Ви да бъдат използвани за маркетингови цели.

Ако сте се съгласили да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели, можете да промените решението си по всяко време, като натиснете бутона Unsubscribe, намиращ се на дъното на получения от нас имейл, както и като ни пишете на elitsa@career-guide.company.

Ние няма да продаваме, разпространяваме или споделяме личните Ви данни с трети лица, освен ако нямаме Вашето изрично разрешение или не сме задължени по закон да го направим.

Бихме могли да използваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме промоционална информация от наши партньори, за която смятаме, че може да Ви бъде интересна и от полза, само ако изрично ни кажете, че желаете това.


Вашите права


Общият регламент относно защитата на данните Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме за Вас

Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес elitsa@career-guide.company. Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес elitsa@career-guide.company, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

 • възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • поискате да изтрием личните Ви данни;
 • поискате ограничаване на обработката;
 • да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.


Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на elitsa@career-guide.company, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

Подаване на жалба

Имате право да се оплачете в Комисията за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Виж повече
Изчерпан